De tekeningen van Jean Dulieu

Paulus de boskabouter is voor mij een goede jeugdherinnering uit het toenmalige kindertijdschrift KrisKras.
De volmaakt zotte constructies waarmee professor Punt Paulus liet kennismaken, zijn onvergetelijk.
De copyrights van deze prachtige tekeningen berusten bij de Erven Jean Dulieu.
Vanzelfsprekend dienen bij gebruik door derden deze rechten te worden gerespecteerd!
Ik prijs mij gelukkig dat ik deze tekeningen van Jean Dulieu mag gebruiken in mijn website.
Mijn dank hiervoor gaat uit naar de Erven Jean Dulieu die hiervoor toestemming hebben gegeven.
Maar vooral ook wil ik hiervoor Maarten de Meulder bedanken, beheerder van het PaulusArchief.
Graag wil ik hier zijn websites vermelden, www.demeulder.nl en www.paulusarchief.nl .
Ook is er de mogelijkheid zijn activiteiten op Facebook te volgen, www.facebook.com/PaulusArchief.
Peter Jongejan