NIUtec

de stoommachine

Stoommachines zijn motoren met een externe warmtebron. Naast warmte door verbranding kunnen ook hittebronnen zoals zonne-energie, kernenergie of geothermische energie worden gebruikt om stoom te produceren. Het gebruik van kokend water om mechanische beweging te produceren, gaat meer dan 2000 jaar terug, maar die vroege apparaten waren niet praktisch.

In 1781 patenteerde James Watt een stoommachine die een continue ronddraaiende beweging produceerde.
De 10 pk-motoren van Watt maakten het mogelijk een breed scala aan productiemachines aan te drijven.
De motoren konden overal geplaatst worden waar water en steenkool of hout als brandstof verkrijgbaar was.
In 1883 waren motoren die 10.000 pk konden leveren haalbaar geworden.

De stationaire stoommachine was een belangrijke factor van de industriƫle revolutie, want ook waar geen waterkracht voorhanden was konden nu fabrieken verrijzen.

Stoommachines met een heen-en-weer bewegende zuiger bleven de belangrijkste aandrijfbron tot het begin van de 20e eeuw.
Daarna resulteerde de vooruitgang op het gebied van elektrische motoren en interne verbrandingsmotoren geleidelijk in de vervanging van de tot dan toe gebruikte stoommachines voor commercieel gebruik.

Daarnaast gaat na het het begin van de 19e eeuw de "stoomtijd" verder met de toepassing van stoomturbines bij de wereldwijde elektriciteitsopwekking met energieniveaus die onvergelijkbaar zijn met vroeger.


Kijk voor meer informatie op Wikipedia