NIUtec

de tweetaktmotor

Een tweetaktmotor is een type verbrandingsmotor die een cyclus voltooit met twee slagen van de zuiger tijdens slechts één omwenteling van de krukas. Dit staat in contrast met een "viertaktmotor", die vier slagen van de zuiger vereist voor een ​​vermogenscyclus.
Bij een tweetaktmotor vallen het einde van de verbrandingsslag en het begin van de compressieslag samen, waarbij de in- en uitlaatfuncties tegelijkertijd plaatsvinden.

Tweetaktmotoren leveren vaak een hoog vermogen ten opzichte van hun gewicht, meestal in een smal toerentalbereik die de 'vermogensband' wordt genoemd. In vergelijking met viertaktmotoren hebben tweetaktmotoren veel minder bewegende delen en kunnen dus compacter en veel lichter zijn.

Bovendien is de warmteoverdracht van de motor naar het koelsysteem minder dan bij een viertakt, wat betekent dat tweetaktmotoren efficiënter kunnen zijn.
Ze hebben echter meer uitlaatemissies dan viertaktmotoren, omdat de zuigersmering berust op de in de brandstof bijgemengde smeerolie, die dus ook wordt verbrand.

Onderstaande animatie van een uitlaat met een expansiekamer laat het effect zien van een gereflecteerde drukgolf op de brandstofvulling van een tweetaktmotor. Dit is belangrijk voor maximale laaddruk en een laag brandstofverbruik.
Uitboren van de uitlaat geeft dus meer herrie en minder vermogen!
Meer informatie is te vinden op Wikipedia

principe van een reflecterende uitlaat