Lichtsnelheid (c)


De lichtsnelheid bedraagt in vacuüm 299.792.458 m/s en heeft het symbool c.
In alle richtingen en onafhankelijk van de snelheid van de waarnemer is de lichtsnelheid gelijk.


Je kunt ook zeggen dat de lichtsnelheid nog net geen 300.000 km/uur bedraagt.
Het is de hoogst mogelijke snelheid in het universum, niets kan sneller dan het licht gaan.


De lichtsnelheid in een medium, zoals glas of lucht, is lager dan in vacuüm.
Deze vertraging staat bekend als de brekingsindex, met n als symbool.