SI-stelsel

Het internationale Stelsel van Eenheden is gebaseerd op zeven grondeenheden, waar de overige eenheden van zijn afgeleid.

Grondeenheden

Eenheid Afkorting Symbool Opmerkingen
 1. Ampère
 2. Lengte
 3. Lichtsterkte
 4. Massa
 5. Kelvin
 6. Seconde
 7. Mol
 1. A
 2. meter
 3. candela
 4. kilogram
 5. kelvin
 6. seconde
 7. mol
 1. I
 2. m
 3. cd
 4. kg
 5. K
 6. s
 7. mol
 1. Eenheid van elektrische stroom.

  Een stroom van 1 A vloeit door een geleider wanneer een lading van 1 Coulomb per seconde wordt getransporteerd (C/s).

 2. Eenheid van lengte.
 3. Eenheid van lichtsterkte.
 4. Eenheid van massa.
 5. Eenheid van thermodynamische temperatuur.
 6. Eenheid van tijd.
 7. Eenheid van hoeveelheid stof.

Afgeleide eenheden

Het volgende overzicht geeft met name de eenheden die veel in de elektronica voorkomen. Om deze eenheden aan te geven in een formule, wordt vaak een letter als symbool gebruikt, die afwijkt van de letter voor de afkorting. Voor de wet van Ohm, stroomsterkte = spanning per weerstand, schrijft je dus I=U/R en niet A=V/Ω. Erg verwarrend dus!


Eenheid Afkorting Symbool Equivalent Opmerkingen
 1. Coulomb
 2. Farad
 3. Henry
 4. Hertz
 5. Joule
 6. Ohm
 7. Siemens
 8. Tesla
 9. Volt
 10. Watt
 11. Weber
 12. Newton
 1. C
 2. F
 3. H
 4. Hz
 5. J
 6. W
 7. S
 8. T
 9. V
 10. W
 11. Wb
 12. N
 1. Q
 2. C
 3. L
 4. f
 5. E
 6. R
 7. G
 8. B
 9. U
 10. P
 11. F
 1. A*s
 2. A*s/v
 3. V*s/A
 4. 1(getal)/s
 5. N*m
 6. V/A
 7. A/V
 8. Wb/m2
 9. W/A
 10. J/s
 11. V*s
 12. kg*m/s
 1. Eenheid van elektrische lading of hoeveelheid elektriciteit.
 2. Eenheid van capaciteit.

  Een condensator heeft een capaciteit van 1 F wanneer een lading van 1 C resulteert in een potentiaal-verschil van 1 V over de platen.

 3. Eenheid van inductie.

  Een spoel heeft een inductie van 1 H wanneer een toegevoerde stroom die uniform verandert met een snelheid van 1 A/s een spanningsverschil van 1 V over zijn aansluitklemmen produceert.

 4. Eenheid van frequentie.

  Een signaal heeft een frequentie van 1 Hz wanneer een complete cyclus plaatsvindt binnen een tijd van 1 s

 5. Eenheid van energie.
 6. Eenheid van weerstand.
 7. Eenheid van geleidbaarheid.

  Omgekeerde van weerstand.

 8. Eenheid van magnetische fluxdichtheid.

  Een fluxdichtheid van 1 T wordt geproduceerd wanneer een flux van 1 Wb aanwezig is over een gebied van 1 vierkante meter.

 9. Eenheid van elektrische spanning.

  EMK; elektromotorische kracht of potentiaalverschil.

 10. Eenheid van vermogen.

  Gelijk aan 1 J energie, verbruikt in de tijd van 1 s.

 11. Eenheid van magnetische flux.
 12. Eenheid van kracht.

De calorie staat er niet bij. Dit is een verouderde eenheid voor energie. Je kunt het omrekenen met de volgende formule: 1 calorie = 4,1868 joule.
Meer weten hierover?Kijk verder in Wikipedia.